सामाजिक सञ्जाल छाड्ने कि चलाउने?

 सामाजिक सञ्जाल छाड्ने कि चलाउने?

लोकतन्त्र स्वतन्त्र इच्छामा आधारित शासन व्यवस्था हो। हामीले स्वतन्त्र इच्छापूर्वक दैनिक जीवनमा यावत् कुरा गर्छौं। तीमध्ये सामाजिक सञ्जाल लगायत नयाँ प्रविधिको उपयोग पनि हो। हाम्रो इच्छाविपरीत कसैले पनि तिनबाट छुटाउन सक्दैन, छुटाउने अवस्था हुनु हुँदैन। सरकार वा कुनै संस्थासँग त त्यस्तो अधिकार हुनै हुँदैन।

admin

Overview

2 Reviews

Howcreerm
1

Viagra Rosario https://cheapcialisll.com/ - Cialis Amoxicillin Induce Cyp2d6 <a href=https://cheapcialisll.com/#>Cheap Cialis</a> does insurance pay for cialis

5

Write a Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *